Lehed

reede, 27. aprill 2018

Kultuuriseltsi tegevusaruanne

2020
3.12.2020 kohtusid seltsiliikmed Eistvere mõisa aidas jutuvestja ja näitleja Piret Pääriga. Jutuvestmise töötuba"Eeesti rahvajuttude uus elu" toetas Järva vald.

2019

Imavere Kultuuriselts MTÜ taotles 2019.a. projekti "Kultuurilooline õppesõit" Viljandimaale Järva vallalt piirkonna kultuuriellu panustajatele vabatahtlikele inimestele motivatsioonireisiks. 27.08.2019 külastati Heimtali Talumuuseumi, kus kohtuti tekstiilikunstnik Anu Raua ja etnograaf Tiina Jürgeniga, Viljandi Muuseumit ja Viljandi Pärimusmuusika Keskust.
Selts esitas PRIAle projekti "Pilistvere kihelkonna rahvarõivad täiuslikuks" Pillerpäkkadele autentsete valgete rahvarõivasärkide valmistamiseks.

2018
Imavere Kultuuriselts MTÜ taotles 2018.a. projekti "Imavere piirkonna kultuurielu elavaks" LEADER-st ja Järva vallalt saadud rahalise toetuse abil välisündmuste läbiviimiseks 4x8 m pop up telgi ja diiselgeneraatori. Tänu neile vahenditele sai läbi viia kogukondlikke kultuurisündmusi paikades, kus puudub elektrivool ja varikatus: Imaveres Saare-Kuusiku puhkealal jaanisimman, laste motopäevad (krossirajal). Telgi olemasolu oli vajalik ka Hermani külapäeval ja Imavere kohvikutepäeval.
Imavere Kultuuriseltsi ja Imavere Rahvamaja koostööna korraldati
3. veebruaril Järvamaa rahvatantsupäev "Tantsus kantud Eesti 100",
27. aprillil Imavere rahvusvaheline tantsupäev,
9. juunil laste motopäev Imaveres,

30. juunil Järvamaa memmede rahvatantsupäev "Simman läbi sajandi" ja Imavere Tantsumemmed 30
14. juulil Hermani külapäev "Hermani küla 100",
4. augustil Eistvere külapäev
1. detsembril Pilistvere kihelkonnapäev "Lihtsalt..."


2017
Imavere Kultuuriselts MTÜ viis ellu 2017.aastal 2 suuremat projekti. LEADER-projektist saadud rahalise toetuse abil renoveeriti Saare Kuusiku puhkeala. KOP-projektist toetati Imavere valla päeva korraldamist. Valminud puhkeala ja sinna erasektori rahastusel rajatud laste mänguväljakud võeti Kultuuriseltsi hallata.
Üritustest viidi läbi koostöös Imavere rahvamajaga:
28. aprillil tantsupäev, kus peale meie piirkonna tantsijate osalesid ka Koigi Daamid, balletiharrastajad Paidest, Jj-Street tantsutrupp Põltsamaalt ja Tantsulust Viljandist; 

29. juunil Saare Kuusiku puhkeala sisseõnnistamine,
22. juulil Käsukonna külapäev,
13. augustil „Leivapäev“ Eistveres,
26. augustil Imavere vallapäev „Elagu Eesti küla”
ja 21. oktoobril Järvamaa käsitööpäev „Tulest tulnud”.


2016

29. aprillil korraldati ja viidi Imaveres läbi rahvusvaheline tantsupäev.  Osalesid kõik kohalikud tantsurühmad ja naaberomavalitsuste tantsukollektiivid. Külalismuusikuks oli multiinstrumentalist Arvo Stoltsen Paidest. Imavere tantsurühm Pillerpäkad võttis osa II Eesti Naiste Tantsupeost Jõgeval. Kultuuriselts aitas korraldada 2016.a. pärimuslikku jaanipäeva Käsukonnas - Baltica Folkloorifestival 2016 raames. Samuti osales kultuuriselts vallapäevade korraldamisel. Novembris tähistas tantsurühm Pillerpäkad 20. tegevusaasta täitumist kultuuriseltsi ja rahvamaja eestvõttel.
2015.a. positiivse rahastamisotsuse saanud LEADER projekt "Rahvarõivas - pärimusekandja tunnus" viidi lõpule. Tantsurühm Pillerpäkad sai täiendavalt särgid, kirivööd ja sõbad. Memmede rühmale valmisid voodriga liistikud. Noorterühmale Päkakesed soetati pastlad.


2015

29. aprillil korraldati ja viidi läbi Imaveres rahvusvaheline tantsupäev. Osalesid kõik kohalikud tantsurühmad, külla kutsuti tantsukollektiive Kabalast ja Järva-Jaanist ning Pilistvere Pillimehed. Tantsurühm Pillerpäkad osales juulis Europeade'l Rootsis. Kultuuriseltsi liikmed aitasid korraldada 1. augustil leivapäeva Eistveres ja 10. novembril Käsukonna Külaraamatukogu 95. juubeliüritust.
29. septembril osalesid seltsi liikmed Vaali Vabariik 110. juubeliüritusel ja külastasid Päinurme Koduloomuuseumi.
14. novembril aitas selts korraldada Milvi Nõmmiku autoritantsude raamatu esitlust.
2014

29. aprillil korraldati ja viidi läbi Imaveres rahvusvaheline tantsupäev. Osalesid kõik kohalikud tantsurühmad, külla kutsuti naaberomavalitsuste tantsukollektiive. Tantsurühm Pillerpäkad võttis osa vabariiklikust laulu- ja tantsupeost. Kultuuriselts aitas korraldada tantsupeo proovides osalejate transpordikulusid ja täiendada ning uuendada rahvariideid. Seltsi vahenditest täiendati ka tantsumemmede esinemisriideid.


2013

MTÜ Imavere Kultuuriselts osales oma tegevuse eesmärkide elluviimiseks 2013.a. järgmiste ürituste korraldamisel:
Viidi ellu projekt "Tantsi terviseks, tantsi hingele". Projekti raames korraldati Imavere Tantsumemmede 25. tegevusaasta juubeliüritus, kus osales neli külalisrühma naabervaldadest ja lektoriks oli tantsuspetsialist Ülle Feršel, kes tutvustas rahvatantsu olemust läbi aegade. Memmede tantsurühmale kingituseks aityas kultuuriselts korraldada Rahvusooper "Estonia" balletiõhtu külastuse Paides.

29. aprillil korraldas kultuuriselts Imaveres rahvusvahelise tantsupäeva. Külalistena osalesid noored Bulgaariast ja Itaaliast, kes tutvustasid oma maa folkloori. Samuti osalesid ka naabervalla Koigi taidlejad.
30. juunil viidi Imaveres läbi XXVII Järvamaa Eakate Päev, mille korraldamises osales kultuuriselts. Üritusest võttis osa umbkaudu 700 inimest, tutvustades oma paikkonna eripära.
7. detsembril korraldas kultuuriselts vabariikliku tantsupeo naisrühmatantsude õppepäeva, kus osales kolm tantsurühma: "Kägärä", "Tantsumoorid" ja "Pillerpäkad". Lektoriks oli Agne Herman-Kurrikoff.


2012

Imavere Kultuuriseltsi tuli uuteks liikmeteks Marge Nõmmik ja Liia Viks. 13. juulil aidati läbi viia Hermanni külapäev. 30. aprillil korraldati Imaveres rahvusvaheline tantsupäev. Osalesid kõik kohalikud tantsukollektiivid, külalised Kabalast, Põltsamaalt ja Gruusiast. 
Kultuuriselts taotles ja sai positiivse vastuse projekti "Tantsi terviseks, tantsi hingele" läbiviimiseks KOP-st. Valmistati kapot-kleidid tantsumemmedele Leader toetusel.


2011

Kultuuriselts viis ellu projekti "Rahvatants kui elu stiil". Projekti raames viidi 12. novembril läbi Imavere naisrühma Pillerpäkad-15, millest võtsid osa sõpruskollektiivid Lustiline ja Lilleke. Rühma tantsijatele valmisid Pilistvere liistikud ja rühma tutvustavad infovoldikud. Samuti nägi ilmavalgust vallaelu edendajate raamat.


2010

Imavere Kultuuriselts viis läbi koostöös Imavere Rahvamaja ja Imavere Sotsiaalkapitaliga 20. novembril Järvamaa Käsitööpäeva "Aksessuaarid", mille toetajateks olid Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Imavere Vallavalitsus, Leader Eesti, EAS).
Seltsi eestvedamisel korraldati Pilistvere kihelkonnapäev ja käsitöökonverents Eesti Kultuurikapitali ja KOP-i toetusel.


2009

MTÜ Imavere Kultuuriselts asutati 22. jaanuaril 2009, Imavere Rahvamajas. Seltsi liikmeid on 12, neist juhatuses liikmeid 5. Kinnitati ühingu põhikiri. Ühing kanti registrisse 17. aprillil 2009.a. registreerimiskoodiga 80114108.
Seltsi eestvedamisel korraldati Järva maakonnas 22. novembril maakondlik rahvatantsupäev. Üritus on oma olemuselt rahvakultuuri žanripäev ja seda on korraldatud aastaid ning kujunenud oodatud sündmuseks. Sellest võtavad osa kõik maakonnas tegutsevad rahvatantsukollektiivid. Eesti Kultuurkapitali, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse ning JOL-i toetusel viidi läbi projekt "Järvamaa rahvatantsupäev ja uute tantsude konkurss". Üritus toimus Paide Kultuurikeskuses.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.